Skip to main content

 

 

Bližší info trifit.trutnov@gmail.com nebo na recepci tel. 499 498 022

www.kravmaga.cz

 

BLIŽŠÍ INFO NEBO PŘIHLÁŠENÍ NA VOLNÝ TRÉNINK – trifit.trutnov@gmail.com nebo na tel. 776 313 400 / recepce Trifit 499 498 022

SEMINÁŘE

Pořádáme

PREZENTAČNÍ SEMINÁŘE PRO ŠKOLY (Trutnov a blízké okolí)

TEAMBULDINGOVÉ AKCE A SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE PRO FIRMY

Bližší info na tel. 776 313 400 nebo na email trifit.cz@gmail.com

 

NOVÉ TŘÍDY

Tréninky probíhají 2x týdně a to v pondělí a ve středu od 18 hodin (60 minut)

Trénuje Tomáš Bečka, instruktor IKMF Krav Maga CZ, stupeň G3

Přihlásit se můžete na https://kravmaga.cz/nove-krav-maga-tridy-trutnov-letni-semestr-2019/

nebo na trifit.trutnov@gmail.com

Co potřebuji na trénink?

Na tréninky stačí boty, které nedělají šmouhy, dlouhé kalhoty a triko

Po cca dvou týdnech jsou povinné suspenzory

Požadavky na studenty

Minimálně 18let (od 16ti let se souhlasem rodičů)

Negativní postoj k extrémně pravicovým ideologiím

Může se přihlásit i začátečník?

Ano, začínáme od úplných začátků a postupujeme dále. Naopak začátečník má leckdy výhodu, že se nemusí přeučovat již zažité zlozvyky a může tedy postupovat rychleji. Tréninky jsou vhodné i pro ženy.

Jsou brýle, nadváha, či jiný zdravotní handicap překážkou?

Určitě ne. KM je koncipována tak, aby ji mohl cvičit opravdu každý. Navíc s pokročilými studenty nacvičujeme i situace za snížené viditelnosti, sebeobranu za situace, kdy máte jednu končetinu zraněnou, kdy jste vyčerpaní, atd. Pokud se svým handicapem můžete žít, můžete s ním i bojovat!

Ukázková hodina

Po předchozí domluvě se můžete zúčastnit zdarma jednoho z našich tréninků. První hodina je vždy zdarma – ať vidíte do čeho jdete

Bližší info trifit.trutnov@gmail.com nebo na tel. 777 913 400 Tomáš

Systém KRAV MAGA, z hebrejštiny volně překládáno jako „boj zblízka“, je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě, což mj. dokazuje přehled jednotek a armád, které tento systém převzaly. Jedná se například o ozbrojené složky státu Izrael a dále třeba americké federální agentury FBI, CIA, DEA a policejní SWAT týmy v několika státech USA, ve Švédsku, Dánsku. Tento systém užívá také francouzská GIGN a belgická armáda a mnoho dalších.

Základním principem je v co nejkratším čase přejít z obrany do útoku, způsobit co nejvíce škody a to i za využití veškerých dostupných prostředků, které umožní získat výhodu nad útočníkem.

Základní témata, kterým se věnuje jsou:

 • Prevence, vyhnutí se střetu, útěk

 • Obrany proti všem neozbrojeným útokům: údery, kopy, ale také uvolnění se ze všech možných druhů úchopů a držení.

 • Útoky a protiútoky ze všech možných úhlů, vzdáleností, postojů (ve stoje, na zemi, ve vodě atp.) a ve všech rytmech. Zároveň se k útokům a obraně používají předměty denní potřeby (batoh, kufr,  

 • klíče, platební karta aj.)

 • Pády do všech směrů

 • Všechna výše uvedená témata jsou procvičována v rozličných prostředích – předchází jim nácvik v tělocvičně, ale cvičíme v otevřených prostorách, v parku, v dopravních prostředcích, v uzavřených prostorách, na schodištích apod.

 • Krav Maga připravuje studenty na všechny možné scénáře, ve všech prostředích a za všech podmínek. Ve svých technikách navíc využívá přirozených reflexů a pohybů těla, vše je tedy velmi  efektivně zvládnutelné, bez ohledu na věk, váhu, výšku, fyzickou kondici a pohlaví.

V čem je Krav Maga jiná?

Většina útoků se neodehrává v pohodlném prostředí tělocvičny. Trénink Krav Maga proto vychází z předpokladu, že útok v běžném životě může přijít v jakoukoli denní dobu, v jakémkoli prostředí, za jakýchkoliv podmínek a navíc velice rychle a překvapivě.

Útoky se dějí v okamžicích, kdy je nejméně očekáváme, kdy jsme nejvíce zranitelní, v členitých oblastech s početným nábytkem, na nerovném povrchu, na parkovištích a v mnoha dalších prostředích, ve kterých žijeme, kterými denně procházíme, ve kterých pracujeme nebo se bavíme. Proto je náš trénink strukturován tak, aby co nejvíce odpovídal realitě (jak jen je to v „laboratorních“ podmínkách tělocvičny možné) a zároveň pracujeme s mnoha faktory, které ovlivňují finální úspěšnost sebeobranného aktu.

Trénujeme, abychom překonali nebo potlačili příznaky šoku, dezorientace, ztrátu jemných motorických schopností, tunelového vidění a spoustu dalších věcí, jako například pokřivené vnímání času apod. Naše techniky a schopnosti byly vyvinuty v reálných situacích a byly úspěšně použity civilisty, policisty či vojáky po celém světě.

Co si od nás odnesete?

 • Schopnost identifikovat útok, vyhnout se mu, či v případě nutnosti jej neutralizovat

 • Jak fungovat a bránit se efektivně pod stresem či v šoku z nenadálého útoku

 • Jak se bránit proti širokému spektru běžných útoků, jako je škrcení, údery, kopy, útoky zbraněmi (nůž, tyč, pistole), útoky více útočníků, útoky na zemi atd.

 • Dobrou fyzickou kondici

 

A trocha historie …

Zakladatelem je Imi Lichtenfeld, který prožil dětství v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, v rodině, pro niž sport, zákony a vzdělání na středoevropské úrovni znamenaly mnoho. Podněcován otcem pěstoval Imi širokou škálu sportů. Ze všeho nejdříve exceloval v plavání, potom v gymnastice, ještě později v zápase a boxu. Roku 1928 Imi zvítězil v československém šampionátu v zápase juniorů a 1929 v šampionátu dospělých borců (ve střední a lehké váze). Ve stejném roce zvítězil i v národním šampionátu v boxu a v mezinárodní soutěži v gymnastice. Během následující dekády se jeho atletická aktivita zaměřila především na zápas, v němž fungoval ve dvojí úloze, jako zápasník i jako trenér. Každý rok mu přinesl nějaké vítězství. V polovině 30. let se poměry v Bratislavě začaly měnit k horšímu. Do ulic stále častěji vyrukovaly fašistické a antisemitské bojůvky. Z Imiho se stal nekorunovaný vůdce skupiny mladých Židů, z nichž většina patřila k boxerům, zápasníkům nebo vzpěračům. S nimi se snažil zabránit antisemitským násilníkům, aby vstupovali do židovské čtvrti.

V roce 1940, kdy se stal díky svým aktivitám trnem v očích i místním úřadům (od r. 1939 existující Slovenský štát přejal nacistický názor na Židy a vydával je postupně na smrt do koncetračních táborů), opustil Imi domov, rodinu a přátele a nalodil se na poslední loď s emigranty do Palestiny, jíž se podařilo prorazit nacistickou blokádu. Lichtenfeldova cesta na lodi Pentcho trvala celé dva roky.

V roce 1944 začal s tréninkem elitních jednotek Hagany a Palmach (předchůdci Izraelských obranných sil/IDF) v oblastech, na něž byl opravdovým expertem: trénink fyzické kondice, plavání, zápas, používání nože a obrana proti útokům nožem.

O čtyři roky později (1948), kdy vznikl stát Izrael a byly zároveň zformovány Izraelské obranné síly, stal se Lichtenfeld hlavním instruktorem pro zvyšování fyzické kondice a bojové přípravy těchto jednotek. V IDF působil přibližně 20 let; během té doby vyvinul a zdokonalil svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka – Krav Maga.

Poté, co ukončil svou aktivní službu, začal upravovat a modifikovat systém Krav Maga pro civilní použití tak, aby bez ohledu na fyzickou připravenost obránce bylo možné předejít jakkoliv motivovanému útoku. Aby umožnil přístup ke svým metodám co největšímu počtu lidí, založil dvě školicí střediska -jedno v Tel Avivu a druhé v Netanji, kde Lichtenfeld bydlel – následně založil organizaci s názvem Aguda (úplně první KRAV MAGA organizace v historii), jejímž předsedou se stal Imiho student Avi Moyal (současný předseda IKMF – Mezinárodní Krav Maga Federace).

Roku 1978 byla založena IKMA (Israeli Krav Maga Association), jejímž úkolem bylo propagovat unikátní techniky a principy Krav Maga na lokální úrovni, ale i v zahraničí. V okamžiku, kdy se však Krav Maga dostala za hranice státu Izrael, nastala potřeba vytvořit federaci na mezinárodní úrovni, jelikož původní asociace fungovala příliš neefektivně, hlavně kvůli neshodám mezi instruktory vyšších stupňů. Toto vyústilo v Imiho rozhodnutí vytvořit novou mezinárodní Krav Maga federaci, na jejímž založení se podíleli Imiho nejloajálnější studenti a zároveň vysoce respektovaní instruktoři, mezi kterými byl i Avi Moyal.

Od roku 1996, kdy byla založena Mezinárodní Krav Maga Federace (IKMF – International Krav Maga Federation), byly veškeré Expertní a Mistrovské diplomy vždy autorizovány Imim, stejně jako curriculum – tedy osnovy a metodika systému učení. Imi schválil nové curicullum, včetně následných úprav v roce 1997.

V posledních letech svého života dohlížel Imi na průběh tréninků, monitoroval tréninkové programy a pracoval na jejich vylepšování a zkvalitňování.